Gaitenis

Lapa saturiski tiek pārskatīta un pārstrādāta

Kad saulīte pie loga spīd,
tad māmiņa saka: ,,Labrīt!’’
Laiks celties, manu mazulīt,
iesim darbiņā abi drīz.

Pats apģērbties es spēšu,
pats kurpes sašņorēšu,
ES māmiņu samīļošu,
tad uz bērnudārzu iešu.

ES  ar prieku katru rītu atveru bērnudārza durvis un ieraugu...
                                                                   ... gaismas
un krāsu rotaļas!

    Eju pa ,,Dzērvenītes” gaiteni un jūtos kā izstāžu zālē. Īpašu noskaņu rada darbiņi, kuri darināti ar manām un manu draugu veiklajām rokām.
Skaistākās lietas un dāvanas ir tās, kuras ES varu pagatavot pats. Tās vecāki glabā gadiem ilgi, ar tām lepojas, tās pārcilā vēl tad, kad bērni sen izauguši lieli - pirmos zīmējumus, pirmās apsveikumu kartītes un mazas mīļlietiņas.
Katrs bērns ir iemācījies kaut ko, kas reiz kādam var izrādīties nepieciešams. ES to daru citiem zināmu…

    Vizuālās mākslas darbība attīsta un veido bērna novērtēšanas spējas, estētisko uztveri un gaumi, mākslinieciskās spējas, prasmi patstāvīgi veidot kompozīcijas, izmantojot dažādus materiālus, attēlošanas paņēmienus un vizuālās mākslas tehnikas.
Zīmēšana, aplicēšana, veidošana un konstruēšana rosina bērnus izteikt savus emocionālos pārdzīvojumus un lietot tēlotājmākslas nodarbībās gūto pieredzi. Darbošanās attīsta katra bērna iztēli un radošās darbības spējas.

Te nu ir -  mani krāsainie darbiņi, kuri līdzinās mazām dziesmiņām, skaņu glezniņām ...,
jo dzīves krāsas katrs pasaulē redzam savādāk.

ES
to varu!

Tu būsi pārsteigts!

,,Tici, ka tu zini visas atbildes,
un tu zināsi visas atbildes.
Tici, ka tu esi meistars,
un tu būsi.’’
                                                        (R.Bahs)


Rotaļas ar krāsām…..

      Ar tēlotājmākslas palīdzību bērna pasaule tiek padarīta skaistāka, priecīgāka, daudzveidīgāka un emocionāli bagātāka. Tā rosina bērnu pašu radīt darbus, kas atspoguļo vēroto vai fantāzijā radīto. ES ar lielu prieku un aizrautību:

 • plēšu dažāda veida papīru, salveti;
 •  burzu papīru;
 • loku papīru pēc parauga;
 • griežu ar grieznēm vienkāršu formu siluetus;
 • salieku no  dažādām figūrām un siluetiem ritmiskus rakstus pēc parauga;
 • līmēju dažādu materiālu grieztas un plēstas figūras un siluetus;
 • turu grieznes noteiktā satvērienā, ievērojot personīgo drošību;
 • griežu ar grieznēm papīru strēmelēs (īsas, garas, šauras, platas), no kvadrāta  apli, no taisnstūra ovālu, noapaļojot stūrus;
 • aplicēju rotājumu, izmantojot kontrastkrāsas;
 • veidoju kombinētus darbus, izmantojot dažādus materiālus un tehnikas, piemēram, aplicēju, zīmēju;
 • darbojos ar smiltīm, mālu, sniegu, ūdeni un citiem dabas materiāliem;
 • vācu dabas materiālus;
 • darinu vienkāršus dabas objektus, piemēram, ezi;
 • tinu un sienu pavedienus, piemēram, dziju, auklas, diegus, lentas;
 • loku stiepli pēc parauga, ievērojot personīgo drošību;
 • darinu no tekstilijām (audums, dzija, aukliņa, diegs) objektus, piemēram, lelle, kāpurs, taurenis;
 • darinu dažādus objektus no dabas materiāliem, lietotiem sadzīves priekšmetiem;
 • ievēroju drošības noteikumus, lietojot darba piederumus;
 • konstruēju, izmantojot konstruktorus ar lielām detaļām;
 • salieku figūru no 4 sastāvdaļām dilstošā/augošā secībā;
 • grupēju priekšmetus pēc skolotāja dotiem orientieriem;
 • loku papīra modeļus;
 • savienoju konstruēšanas detaļas;
 • strādāju droši un pēc darbošanās sakārtoju darba vietu;
 • zīmēju un krāsoju ar zīmuļiem, krītiņiem un krāsām;
 • zīmēju vertikālas, horizontālas, slīpas, riņķveida, noslēgtas līnijas;
 • lieku ritmiskus otas nospiedumus;
 • zīmēju pēc pieredzes;
 • ieklāju laukumu ar krāsu;
 • pazīstu pamatkrāsas;
 • pazīstu atvasinātās krāsas (zaļu, oranžu, violetu);
 • aizpildu noteiktu laukumu, piemēram, ar līnijām, punktiem;
 • zīmēju pēc vērojuma un pēc iztēles apkārtējās vides objektus;
 • lietoju dažādas zīmēšanas tehnikas, piemēram, otu nospiedumi, gleznojumi uz sausa pamata, vaska krītu zīmējumi un krasu pludinājums, skrāpējumi;
 • veidoju regulāras un neregulāras formas;
 • izvelku no vienas pikas atsevišķas detaļas;
 • veidoju priekšmetus, savienoju vairākas daļas;
 • veidoju ritmisku, plastisku rakstu;
 • veidoju punktu un līniju iespiedumus;
 • patstāvīgi sadalu plastisku materiālu;
 • veltnēju plastisku materiālu ar riņķveida un taisnvirziena kustībām starp plaukstām un pirkstiem no apaļas formas, piemēram, ovālu, cilindrisku, taisnstūra formu;
 • noapaļoju formas ar pirkstiem;
 • veltnēju plastisku materiālu starp plaukstām, mainot piespiediena stiprumu;
 • veltnēju konusveida formas rullīti;
 • izvelku un formēju detaļas, piemēram, pīlei knābi;
 • savienoju vairākas detaļas, saspiežot un piestiprinot;
 • veidoju objektus, ievērojot proporcijas;
 • veidoju iedobumu formā ar īkšķi, piemēram, ligzdu;
 • veidoju dekoratīvus, ritmiskus rakstus uz priekšmeta virsmas un/vai izveltnētas plaknes;
 • veltnēju ar veltnīti;
 • lietoju veidošanas palīglīdzekļus, ievērojot personīgo drošību.

  Ar šīm darbībām tiek veicināta arī bērna psihisko procesu attīstīšana: sajūta, uztvere, atmiņa, iztēle, uzmanība un griba.


ES esmu…

 • spēlējis paslēpes ar auklu;
 • klīsterojis
 • noklājis lapu ar cietes šķīdumu un veidojis zīmējumu;
 • zīmejis  uz pūkainas lapas un ,,burbuļplēves’’;
 • redzējis,ka dakšiņa un  irbulis pāŗvēršas par otu , radot dīvainus skrāpējumus;
 • krāsojis sniegu;
 • spēlejis futbolu pa slapju lapu;
 • redzējis, kādi traipi uz lapas paliek no sveces;
 • zīmejis uz papīra ar sakultu olu,dārzeņiem,  ievārījumu, ziediem, zobu birsti , ķemmi, kukurūzas nūjiņām un krāsām, ,,neparasto otu’’ – lapu, smilgu smalku zariņu, sausas zāles pušķi;
 • redzējis, kas notiek, ja uz krāsas uzber sāli un  vaska krītiņu pārvērtības

ESmu uzzinājis

 • ko var izdarīt ar auzu parslām, guašas krāsām un līmi ;
 • kas notiek, kad miltus sajauc ar kādu guašas krāsu
 • kas notiek, ja sajauc guašas krāsas ar šampūnu – krāsu putas;
 • kāvar radīt miglu uz papīra lapas;
 • kādas dīvainības var sagaidīt no parastiem flomāsteriem;
 • ko var izdarīt ar rūgušpienu un krāsām;
 • ka guašas krāsas zīmējums, pārklāts ar tušu, spēj ,, pārvērsties’’
 • kā zīmet ar  pankūku mīklu un guašas krāsām;
 • kā zīmēt, izmantojot polietilena plēvi un vēl un vēl un vēl….


Ir patīkami ik pa brīdim aizvērt acis un sacīt sev pašam: ,,Es esmu burvis, un, kad atvēršu acis, es redzēšu pasauli, kuru esmu radījis…’’


Jā, ES esmu –
vērotājs
rotaļīgs
sapņotājs
fantazētājs
zinātkārs
eksperimentētājs
domātājs
un gribu jaunu uzzināt, radoši domāt, darboties, ceļot mākslas pasaulē, priecāties!

     Nenoliedzami iztēles un fantāzijas pasaulē dominē vārdi ,,ES pats’’, kas norāda, ka bērnam ir izveidojušās elementāras mākslinieciskās darbības iemaņas (arī pašapkalpošanās iemaņas), darbošanās pieredze un zināšanas par  vizuālās mākslas materiāliem un to īpašībām.


Kāpēc šie darbi izskatās lieliski?

 • Tie ir neatkārtojami katram bērnam – nav divu vienādu darbu, jo tie tapuši bez pieaugušo uzspiestiem standartiem.
 • Tos gatavojot, dota vaļa fantāzijai un iztēlei – visu nosaka bērna idejas, izvēle un personība.
 • Tie ,,pieder” bērnam - ES tos pagatavoju, ieguldot domas, laiku un enerģiju.
 • Darbi radīti ar pieaugušo minimālu palīdzību - pieaugušie izvēlas un sagādā katra darba gatavošanai piemērotus materiālus, bet pēc tam vēro, kā bērns strādā.

Tos darinot, ES mācījos būt ļoti pacietīgs. Kad mazi bērni pagatavo īpašu dāvanu saviem cilvēkiem, viņi jūtas lepni un apmierināti, ka spēj kaut ko paveikt un izrādīt savu mīlestību. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzērvenīte”-sapņu zeme mana,
Te saules bērni mīt.
Katram sargeņģelis savs,
un laimes zvaigzne  krīt.
                     ,,Dzērvenīte’’ –brīnumzeme mana,
                       Te prieka brīnums top.
                       Un manas acis platās
                       šajā pasaulē skatās.

Vizuālā māksla pirmsskolā

Mērķis - sekmēt bērna radošo spēju attīstību un estētisko gaumi mākslinieciskā darbībā. Darbā ar bērniem pedagogi izvirza uzdevumus:

 • rosināt  vērot un attēlot apkārtējo vidi zīmējumā, izmantojot mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus;
 • rosināt  vērot un attēlot apkārtējo vidi gleznojumā, jaucot krāsas un iegūstot krāsu toņus;
 • rosināt  vērot un attēlot apkārtējo vidi plastiskos materiālos;
 • sekmēt bērnu radošo pašizaugsmi, gūstot prieku par savu veikumu.

Vizuālās mākslas mācību saturu veido  mācību satura jomu jeb integrētu mācību priekšmetu saturs - sensorā attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, tēlotājdarbība, zīmēšana un gleznošana, veidošana.

ES vingrinos un  iemācos:

Zīmēšana un gleznošana (punkts, līnija, forma, krāsa)

 • zīmēt līniju ritmus noteikta laukumā;
 • zīmēt pēc vērojuma un pēc iztēles apkārtējās vides objektus;
 • pazīstu un zinu visas krāsas;
 • gūt pozitīvu pārdzīvojumu, zīmējot un gleznojot;
 • lietot zīmēšanas materiālus;
 • zīmēt: ornamentus un latvju rakstus; ritmiskus zīmējumus; apkārtējās (dabas un sociālās) vides objektus; cilvēkus un dzīvniekus pēc tieša vērojuma, pieredzes, iztēles;
 • uzklāt krāsu ar otu, ievērojot virzienu;
 • ieklāt ar krāsu konturētu zīmējumu;
 • tonēt papīru, piemēram, ieklāt krāsu, smidzināt, pludināt.

Veidošana (punkts, līnija, forma, krāsa):

 • patstāvīgi izvēlēties veidošanas materiālu atbilstoši darba iecerei;
 • veidot dekoratīvu rakstu formas, patstāvīgi tās izkārtojot;
 • veidot objektus, veidojot, veltnējot, izstiepjot, noapaļojot, iespiežot, sastiprinot plastisku materiālu;
 • veidot radoši un droši, izmantojot apgūtās veidošanas tehnikas;
 • saskatīt sava veikuma vienreizīgumu;
 • atveidot patstāvīgi pēc tieša vērojuma, pieredzes un iztēles objektus;
 • ievērot objekta savstarpējās proporcijas;
 • izcelt objekta raksturīgākās detaļas;
 • veidot sižetiskus darbus sadarbojoties;
 • plakēt (pārklāt) darba virsmu ar plastisku materiālu;
 • rotāt izveidotos priekšmetus ar ritmiskiem rakstiem, izmantojot dažādus palīgmateriālus;
 • patstāvīgi veltnēt ar veltnīti, piemēram, mīklu, plastilīnu, līdzsvarojot spēka samēru starp abām rokām;
 • izmantojot dabas materiālus un tekstilijas dažādu faktūru nospiedumu iegūšanai;
 • lietot patstāvīgi pēc vajadzības veidošanas piederumus un palīglīdzekļus.

Mājturība un tehnoloģijas pirmsskolā

Mērķis – attīstīt iemaņas un prasmes praktiskā darbībā, izmantojot daudzveidīgus materiālus un priekšmetus. Uzdevumi:

 • attīstīt tīšanas, vīšanas, siešanas, locīšanas, plēšanas, griešanas un līmēšanas prasmes, izmantojot dažādus materiālus;
 • veidot prasmi darboties ar dažādiem konstruēšanas materiāliem;
 • veicināt roku sīkās muskulatūras attīstību;
 • sekmēt darba prieku un radošo pašizpausmi.

Mājturības un tehnoloģijas mācību saturu veido  mācību satura jomu jeb integrētu mācību priekšmetu saturs- tēlotājdarbība, aplicēšana, mājturība, rokdarbi, darbs ar dažādiem materiāliem (tekstilijas, dabas materiāli, otrreizēji lietoti materiāli), konstruēšana.

ES vingrinos un  iemācos:

Aplicēšana (plēšana, burzīšana, virpināšana, locīšana, griešana, līmēšana)

 • patstāvīgi izplēst no papīra vienkāršus siluetus;
 • izgriezt pa kontūrlīniju vienkāršu siluetu;
 • griezt salocītu papīru;
 • patstāvīgi pielīmēt izgrieztus un izplēstus siluetus;
 • aplicēt dabas materiālus un tekstilijas;
 • patstāvīgi veidot vienkāršas aplikācijas;
 • griezt pēc acumēra riņķi un ovālu;
 • griezt uzreiz vairākas vienādas formas no vairakkārt (uz pusēm  un četrkārt ) salocīta papīra;
 • virpināt papīru;
 • veidot sižetiskas aplikācijas.

Darbs ar dažādiem materiāliem (tekstilijas, dabas materiāli, otrreizēji lietoti materiāli):

 • vīt aukliņu  no 2 pavedieniem, vīt un pīt aukliņas no 3 pavedieniem;
 • izgatavot pēc parauga objektu no tekstilijām, piemēram, auduma un pavedieniem;
 • darināt radošus darbus no dabas materiāliem, lietotiem sadzīves priekšmetiem;
 • izzināt materiālu īpašības;
 • ievērt adata diegu un aizsiet mezglu;
 • izšūt pamatdūrienu papīrā vai kartonā pa iepriekš izveidotiem caurumiem;
 • vērt un sasiet aukliņas;
 • velt, piemēram, mīklu cepumiem, vilnu bumbiņās;
 • veidot rotājumus no dažādiem materiāliem;
 • darināt radošus darbus atbilstoši norādījumam un pēc ieceres.

Konstruēšana:

 • konstruēt pēc parauga;
 • locīt vienkāršus papīra modeļus;
 • konstruē pēc ieceres no dažādiem materiāliem, savienojot tos;
 • konstruēt, izmantojot dažādus konstruēšanas materiālus, piemēram, plastmasas, koka, metāla;
 • ievērot konstruēšanas secību;
 • konstruēt no dažāda izmēra detaļām.

  ES un mani draugi bērnudārzā, sadarbojoties ar skolotājiem, auklīti un vecākiem,

 • padarām savu dzīvi krāsaināku;
 • sekmējam radošo darbību;
 • izmantojot eksperimentus, atklājam krāsu īpašības;
 • gūstam jaunus iespaidus, pieredzi, emocionālos pārdzīvojumus un radošu baudījumu.

Man prieks ar vecmāmiņu,
māmiņu un tēti
uz bērnudārzu iet...

Viss tur mīļš, tik mīļš,
Viss tur gaišs, tik gaišs,
Bērnudārzs ir bērnu draugs....

Lai prieks satikties mūsu darbiņos visu cauru gadiņu!

back home

Created by Media-Squat

Credits:
Wads Mironovs, Zinovy Lipinsky, Sina Bentacore, Kat Zopanka, Artur Dambergs, Eugene Aons, Ricardo Manuel Cahnalho (brazil), Egor Matrosov.

Special thanks:
Artur, Kerija, Nastya, Vika, Ganja.