news

Aktualitātes

Komunikācijas un informācijas apmaiņa starp
grupu pedagogiem un vecākiem

Galvenais saziņas kanāls: e-klase

COVID-19

Cien. vecāki!

Ievērojot MK noteikumus Nr.623
par COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, 
atrodoties OPII “Dzērvenīte” telpās, 
lietot mutes un deguna aizsegus
.

                                                 Paldies par sapratni!


Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Dzērvenīte".


 METODISKIE IETEIKUMI

Kopā pavadītais laiks ir vecāku dāvana bērnam. 
Tā vēsta: “Tu esi svarīgs.
Man patīk būt kopā ar tevi.” 

Vai tā būtu nesteidzīga saruna vai kāda rotaļa, kopīga zīmēšana, lasīšana vai sportošana, ģimenes kopīgās aktivitātes bērnam ir ļoti svarīgas. 

Ieteikumi, rekomendācijas, idejas un aktivitātes vecākiem, darbojoties kopā ar bērniem mājās 
www.dzervenite.lv

PAR MUMS

  • Kā izmantot ierastās ikdienas darbības mācībām Šeit
  • Noderīgas saites Šeit

GAITENIS

 MŪZIKA

  •  "Dzērvenītes" himna. Dziedāsim kopā! šeit
 ĒDAMZĀLE

SPORTS

  •   Rekomendācijas, idejas, aktivitātes vecākiem un bērniem. Šeit

VALODA

Logopēds 

Valodu kabinets

GADAGRĀMATA

NODERĪGAS SAITES 

Izvēlies SAVU aktivitāti!  

Kopīgas ģimenes aktivitātes saliedē, stiprina un dara bērnus laimīgus.

uzrakstīt ziņojumu

„Es tev atklāšu noslēpumu:
Īsti mēs redzam tikai ar sirdi.
Būtiskais nav acīm redzams.”
(Antuāns de Sent-Ekziperī.)
 
7:00 – 8:20
Es eju uz «Dzērvenīti» satikt draugus...
8:20 – 9:00
Es brokastoju...
9:00 – 10:30
Es izzinu pasauli...
10:30 – 12:00
Es rotaļājos svaigā gaisā...
12:00 – 13:00
Es gardi pusdienoju...
13:00 – 15:00
Es guļu ciešā miedziņā...
15:00 – 16:30
Es uzzinu ko jaunu un
...launadziņš....
16:30 – 18:00
Es aktīvi darbojos gan grupā,
gan ārā...
18:00 – 19:00
Es gaidu savus mīļos...
19:00 – 7:00
Esmu kopā ar savu jauko ģimenīti...
back home

Created by Media-Squat

Credits:
Wads Mironovs, Zinovy Lipinsky, Sina Bentacore, Kat Zopanka, Artur Dambergs, Eugene Aons, Ricardo Manuel Cahnalho (brazil), Egor Matrosov.

Special thanks:
Artur, Kerija, Nastya, Vika, Ganja.