9. grupa

Lapa saturiski tiek pārskatīta un pārstrādāta
                             ,,Zīļuki’’
                               mācību valoda – latviešu valoda; tālrunis: 24337308

                 Pirmsskolas izglītības skolotājas: Daiga Romaņuka, Dana Gertsone
                 Skolotāja palīgs: Evita Zēvalde

Maza, maza ozolzīle
          Dižozolu audzināja....

ES IZZINU LIETU PASAULI

   

Grāmatas, uzskates un izdales materiāli palīdz  apgūt un sistematizēt dažādu informāciju.

ES  mācos izprast savas sajūtas, pilnveidot uztveres procesus, attīstīt domāšanu, bagātināt iztēli, emocionālo un izziņas pieredzi, izprast pasaules tēlojumu daiļliteratūrā un citos veidos.

Grupiņā  mūs gaida uzdevumi tēlotājdarbībai (zīmēšana, aplikācijas veidošana u.c.), apkārtnes un dabas iepazīšanai, skaņu izrunas kultūras veidošanai, vārdu krājuma paplašināšanai, gramatiski pareizas runas attīstībai, stāstītmācīšanai, matemātisko priekšstatu veidošanai un citām nodarbēm, kas nodrošina pieredzes veidošanos un paplašināšanos.

 

Priekšstatu par lietām, to īpašībām (krāsu, lielumu, formu, skaitu, izvietojumu, izmantošanas iespējām u.c.), ES apgūstu, ne vien skatoties un klausoties pieaugušā stāstījumu, bet galvenokārt darbojoties ar tām.

 

 Krāsu un materiālu daudzveidība ļauj rotaļas ar lellēm plaši izmantot bērnu valodas attīstīšanā;
rotājumu  vienkāršība un mērķtiecība veido bērnu estētisko gaumi,parocīgums sekmē dažādas darbības ar priekšmetiem, veicina patstāvības attīstību.

MANI valdzina pati darbība, tiešā uzskate iespaido stiprāk nekā vārds,...

 ES apgūstu ne tikai praktiskās darbības - uzvilkt, novilkt, salikt savu apģērbu, bet vienlaicīgi izzinu, salīdzinu, grupēju, novēroju… Jo patstāvīgāk ES to daru, jo vairāk ticu saviem spēkiem, apzinos savu varēšanu, savu ES.

Zars vāzē ar ūdeni un zars vāzē bez ūdens.
Kas notiks? Vai uzminēt vari?

 Jaunajiem zinātniekiem ar interesi apgūt zināšanas palīdz
*vienkārši, jautri eksperimenti,
* pārsteidzoši rezultāti,
*  aizraujoši fakti.
Tie palīdz MUMS redzēt, dzirdēt, domāt, izprast un priecāties.

Pateicoties manai redzei, dzirdei, taustei, garšai, ožai, man veidojas priekšstats par lietām, to īpašībām.

 ES  DARU – tas ir neizsakāms prieks, lepnums un pārliecība par saviem spēkiem.

Mazgāšu es rociņas,
Jā, jā savas rociņas.
Lai tās būtu tīras,
Jā, jā, ļoti tīras.

 Ir pienācis dienas visskaistākais brīdis – laiks pasakai vai stāstam.

Es sapnī redzēju…
Kad pamodos, bija …žēl
Un gribēju vēlreiz aizmigt,
lai ieraudzītu to vēl.

 Klausoties skolotājas lasījumus, bērniem veidojas izpratne par pašdisciplīnu, paklausību, kārtību, izpalīdzību … ESmu ļoti sadraudzējies ar grāmatiņām!

 

 

…UZ DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBĀM!

Tik daudzās krāsās pasaule mirdz,
Un priekā līksmo Tava sirds!
Lai katra krāsa, ko krāso tu,
Tev atnes svētku brīnumu!

Mana drauga dzimšanas diena

back home

Created by Media-Squat

Credits:
Wads Mironovs, Zinovy Lipinsky, Sina Bentacore, Kat Zopanka, Artur Dambergs, Eugene Aons, Ricardo Manuel Cahnalho (brazil), Egor Matrosov.

Special thanks:
Artur, Kerija, Nastya, Vika, Ganja.