4. grupa

Lapa saturiski tiek pārskatīta un pārstrādāta
                              ,,Bitītes’’
                                   mācību valoda – latviešu valoda , tālrunis: 24337304

Pirmsskolas izglītības skolotājas: Lienīte Barane, Santa Pliča
  Skolotāja  palīgs: Tatjana Zagdaja

Steidz bitītes, steidz bitītes,
Zum rīta agrumā,
Steidz bitītes, steidz bitītes,
Daudz bitītēm darāmā.
Kamēr saule visus silda,
Bites stropus pilnus pilda.

Te ir vieta, kur ,,Bitītes’’ pieaugušo komanda  palīdz veidot bērnam  tādus izglītības pamatus, kas orientē uz personības sasniegumiem un veiksmi, stimulē kļūt par aktīvu, darboties gribošu un varošu pieaugušo, kurš spēj ietekmēt savu nākotni un rūpējas par citiem.

ES  gaidu savus draugus un domāju!
Draugi... vienkāršs vārds, vai ne? Tas izskan katru dienu ...kas ir tavi draugi? Draudzība ir dīvainākā un labākā lieta pasaulē... mani draugi ir mana sirds, dvēsele, prieki, smiekli, asaras, mīlestība un mana dzīve...

Draugs grupā
…smiesies par MANIEM  jokiem, vienalga, cik reizes ES  jau stāstu tos
...vienmēr uzklausīs MANI  un mēģinās palīdzēt, mierinās MANI un pateiks jaukus vārdus, lai MAN  atkal kļūtu labāk...
...draugs aizstāvēs MANI, ja tas būs nepieciešams...

Laiks, ko pavadu kopā ar draugiem  nav nopērkams ne pa kādu naudu!

Kādas rotaļas ES spēlēju?

Rotaļas, kas pamatojas ne tikai uz zināšanu pielietošanu, bet ietver sevī arī rotaļas gaitā, veicot tās uzdevumus, iegūt jaunas zināšanas. Mēs plašāk izmantojam vārdu rotaļas, spēles, kas prasa garīgu piepūli, - domino, dambreti, rotaļas-mīklas un literāros tekstus. Mēs organizējam rotaļas, kurās piedalās visi grupas bērni, bērni sadalās nelielās grupiņās, dambretes tipa pāru spēles.

 

Ko ES spēju?
- rotaļas darbību padarīt sarežģītāku, kā arī izrādīt iniciatīvu;
 - būt  uzmanīgam ilgāku laiku,
 - esmu attapīgāks un tādēļ rotaļas noteikumi var būt sarežģītāki.

 

ES attīstu spēju  kontrolēt un vērtēt rotaļas noteikumu un darbības izpildījumu, veikt paškontroli un dot pašvērtējumu.

 

 

Kas man grupā  palīdz izzināt pasauli sev apkārt ?

Tās ir skolotājas, kuras  prot rotaļāties ar vārdu, ar tēlu, ar balss intonāciju, tempu, izteiksmes līdzekļiem nostiprina vārdu, rada jautras rotaļas, liek man  domāt, gudrot, runāt, risināt doto uzdevumu kā interesantu mīklu.

Kādas būtiskas  prasmes un iemaņas ES apgūšu, lai sekmīgi uzsāktu skolas gaitas?

  • izziņas interese;
  • klausīties un dzirdēt, lasīt, stāstītun rakstīt, atcerēties un domāt;
  • spēja plānot savu darbību domās un pēc tam rīkoties atbilstoši tam,sekojot arī laikam, nepieciešamajiem materiāliem, darba vietas iekārtojumam;
  • pēc dzirdētā vai izlasītā veidojas priekšstats, ko tas nozīmē un otrādi.

ES būšu gatavs pārvarēt grūtības un reāli novērtēt, cik lielā mērā spēju kontrolēt savu darbību un nepieciešamības gadījumā lūgt pieaugušā palīdzību.

   
ES spēšu noturēt uzmanību uz noteiktu objektu vai darbību ar gribas piepūli zināmu laiku,  nosēdēt un koncentrēties darbam , kad tas nepieciešams.

ES apgūšu prasmi sadzīvot ar citiem, saskaņot savas un grupas bērnu  intereses, sadarboties, apzinoties savu – lomu.

   

,,Dzērvenīte’’ pilna ar bitēm,
pilna ar bitēm!
Tālu, tālu lielu
   
Zumm un zumm
var dzirdēt.
Lai tik strādā bites,
lai tik strādā!

 Mani stiprāk ietekmē tas, kā tiek novērtēta mana  cenšanās gūt panākumus – precīza noteikumu izpildīšana, savstarpējā palīdzība, personisko interešu pakļaušana citu cilvēku interesēm.

Bite, bite, bitīte…
Nāc miega dārziņā!
Manā miega dārziņā
Mīksti rožu spilventiņi.

Mēs ejam, mēs ejam
Pie drauga ciemos ejam!
...UZ DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBĀM!

Kas pie manis atnācis?
Kas pie manis atnācis!

Mana drauga dzimšanas diena

back home

Created by Media-Squat

Credits:
Wads Mironovs, Zinovy Lipinsky, Sina Bentacore, Kat Zopanka, Artur Dambergs, Eugene Aons, Ricardo Manuel Cahnalho (brazil), Egor Matrosov.

Special thanks:
Artur, Kerija, Nastya, Vika, Ganja.