1. grupa

Lapa saturiski tiek pārskatīta un pārstrādāta
                        ,,Sauleszaķīši"
                                             bērnu vecums - 1,5-3 gadi
                                           Mācību valoda – krievu valoda

tālrunis: 24337311

Pirmsskolas izglītības skolotājas: Svetlana Gisinga, Jeļena Aksjonova
Skolotāju palīdze:  Ivita Matjasa, Irina Konošonoka

Kā spīd, kā spīd,
Cik spoži saule spīd.
Un katru rītu
Tā saka man ,,Labrīt!’’
                           Nāc, nāc, nāc,
                           Saules zaķēns sauc.
                           Nāc, nāc, nāc,
                           Būsi tu man draugs.

Te ikviens SAULES ZAĶĒNS  jūtas gaidīts. Pieaugušie organizēs rotaļas, kas bērniem ir nepieciešamas no izziņas un emocionālā viedokļa.

Grupā ir interesantas, spilgtas, lielas  rotaļlietas, spēles un materiāli, kas piesaista bērna uzmanību. Mani interesē viss, ko dara pieaugušais, ir vēlēšanās iesaistīties viņu darba procesā. ES mīlu šļakstīties ar ūdeni, liet traukos un ārā no tā, peldināt ūdenī objektus un vērot, kā tie grimst.

Pieaugušo vadībā ES mācos un  atdarinu pieaugušo cilvēku kustības, līdz ar to tās apgūstu.

Zinātkāres apmierināšanai un informācijas iegūšanai, ES uzdodu  pieaugušajiem daudz jautājumus – kā? kur? kāpēc? ES spēju saprast īsus stāstiņus un pieaugušā paskaidrojumus par notikumiem, kuru pats neesmu  redzējis.  Bērni daudz runā rotaļu laikā, pavadot runu ar darbību. ES viegli atceros nelielus dzejoļus, dziesmas.

Krāsu un materiālu daudzveidība ļauj rotaļas ar lellēm plaši izmantot bērnu valodas attīstīšanā; rotājumu vienkāršība un mērķtiecība veido bērnu estētisko gaumi, parocīgums sekmē dažādas darbības ar priekšmetiem, veicina patstāvības attīstību.

Rotaļas rezultāts izpaužas uzdevuma veikšanā un tai priekā, ko bērniem sagādā rotaļa.

ES kļūstu kustīgāks, veiklāks un patstāvīgāks rotaļā. Ievērojamu vietu sāk ieņemt sižeta rotaļa, kurā bērni attēlo sev tuvu apkārtējo cilvēku darbības (visbiežāk ar kādu priekšmetu), uzņemas lomu.
Bagātāka kļūst bērna emociju izpausmes formas: mīmika, žesti, intonācija, ko bieži atdarina. Pēc savas iniciatīvas ES izrādu pozitīvu attieksmi pret vienaudžiem, apmīļoju, kopā izdaru utt.
Grupā ES vingrinos atsevišķus darba uzdevumus: nolikt, sakārtot rotaļlietas, salikt šķīvjus un maizi uz galdiem, mazgāt leļļu traukus, ar mazo slotiņu saslaucīt grīdu, slaucīt putekļus….

Rotaļas nodrošina bērniem možu, līksmu garastāvokli, palīdz iekļauties kolektīvā, māca bērniem rotaļāties blakus tā, lai netraucētu cits citu, kā arī kopā nelielās grupās.

Labāk eju pie darbiņa,
Nekā sēžu saulītē…

ES attīstu iemaņas un prasmes praktiskā darbībā, izmantojot daudzveidīgus materiālus un priekšmetus. Bērni līmē sagataves uz pamatnes. Vēl mācās veidot aplikāciju, izmantojot dažādu figūru sagataves. Plēst salveti, plānu papīru. Griezt ar grieznēm vienkāršu formu siluetus. Salikt no dažādām figūrām un siluetiem ritmiskus rakstus pēc parauga.

ES švīkāju; svītroju; lieku punktus; zīmēju pazīstamus objektus; saskatu krāsas, vērojot priekšmetus vai priekšmetu attēlus. Vēl mācos pazīt pamatkrāsas; zīmēt ar pirkstiem, zīmuli, krītiņu un otu. ES vingrinos zīmēt dažādus punktus, līnijas un laukumus, krāsot laukumus.

   
   back home

Created by Media-Squat

Credits:
Wads Mironovs, Zinovy Lipinsky, Sina Bentacore, Kat Zopanka, Artur Dambergs, Eugene Aons, Ricardo Manuel Cahnalho (brazil), Egor Matrosov.

Special thanks:
Artur, Kerija, Nastya, Vika, Ganja.